6 ข้อ ใช้ไป 1 ชม กระดาษไม่มีหน้าไหนว่าง ปวดข้อมือเลยครับ ตอนนี้ไม่คิดว่าจะถูกทั้งหมดในทฤษฎี แต่เขียนด้วยความสุขใจจากประสบการณ์ทำงานจริงล้วนๆ