3&4 เขียนสนุกเลย อิสระล้วน ๆ ถูกคะแนนหรือเปล่าไม่รู้ แต่ถูกใจที่ได้เขียน