ไว้ทำ popdown ครับ คือมันก็คือ ๆ กับ popup แหละ แต่มันมาจากบนลงล่าง เขาเลยเรียกว่า popdown ^^ #jQuery #popdownfb.me/2Qrc50ifl