ไล่อ่านเอกสารหมด ผลคือ ตัวอย่างยังพกพร่องอยู่บ้างใน feature ที่ไม่ค่อยได้ใช้มากนัก แต่เดี๋ยวจะรีบใช้งานให้ไว ๆ… fb.me/2gecFT3Cn