ไล่หา extensions ตลอดทั้งคืน ไม่มีอะไรที่โดน ๆ หรือตรงตาม requirements ที่อยากได้เลย สุดท้ายก็ต้องมานั่งเขียน… fb.me/LELQ3KWf