ไม่ได้บังคับแต่อย่างใด แต่พยายามล้างสมองด้วยวิธีการต่าง ๆ จงชอบการเขียนโปรแกรม เขียนเป็นแล้วจะมีอะไรดี ฮา ๆ