ไม่คิดว่าอาจารย์จะออกข้อสอบแบบนี้ ตกใจที่โจทย์มันคุ้นตา สตั้นท์ไปหลายวินะครับ ขอบคุณครับ รอดตัวไปเทอมนี้ #ประสบการณ์ #ดำน้ำ