ไฟดับๆๆๆ หลาย ชม. ก่อนแล้วด้วย ระบงระบบ! (@ Playwork) 4sq.com/179rKco