ได้เวลาพักสมอง เพลีย!!!!!!! (@ หอพักซัลชา) 4sq.com/14D6XsI