ในเมื่อยุคนี้ที่ Programmer หายากเหลือเกิน ตอนนี้พยายามปั้นคนใกล้ตัวขึ้นมาเอง ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ว่ากันทีหลัง