ในตัวของ CUploadedFile ไม่มีเรื่องของการเช็ค width,height ของไฟล์นะครับ ถ้าเป็นภาพ หากจะเช็คยากหน่อย ลองใช้… fb.me/SgE6LflG