โลกของการพัฒนา ตอนนี้ Third party เหมือนจะทยอยลดบทบาทลงเรื่อย ๆ เพราะ original source พยายามยัดมันเข้าไปในตัวเลย… fb.me/2ESv45u1I