โดนล้างสมองมารึไง ขึ้นผิดสถานี ^,^ (@ MRT สุทธิสาร (Sutthisan) SUT – @MRT_BMCL w/ 2 others) 4sq.com/1bs3uiI