แหงมๆ อัพเดตการอ่านหนังสือพลาดผิดเล่มมาสองวันล่ะ ระบบเค๊าไม่ยอมรับเรื่องและลบให้เลย T_T ฮาเลย