แนะนำหมี่กระฉูด (@ เหล่ากุ้ย บะหมี่อัศวิน (Knight Noodle) w/ 2 others) 4sq.com/1eFAeaP