แก้ไขงานวิจัยยังไม่เสร็จ เน็ตไปซะแล้ววว (แมวพิมพ์)