เมื่อ popup ขึ้น ว่ามีอะไรเข้ามา ลองกดเข้าไป page not found ตลอดดด #facebook