เป้าหมายของข้า! “คิดแผนอินดี้ ทำแบบอินดี้ ผลลัพธ์ก็จะได้แบบอินดี้” พึ่งถึงไง! 555 (@ หอพักซัลชา) 4sq.com/1cSCHQO