เนียนมาก! ตั้งชื่อว่า Hayday แต่ติดตั้งเสร็จมันเป็นชื่อ FarmTown ฮา ๆ #android #hayday #became #farmtown