เข้าไปหน้าเพจค่ายรถเจ้าหนึ่งที่อยากได้ จุดแรกที่จะเข้าไปคือ “เกี่ยวกับปัญหาและการดำเนินงานแก้ไข” ทำไมยิ่งอ่าน ความอยากได้ถึงลดลงเรื่อยๆ