เข้าแต่ละที จนได้นะครับ แหม่ (@ UNIQLO (ยูนิโคล่) ユニクロ – @UNIQLO_TH) 4sq.com/1bBRH4L