เก็บรายละเอียดแต่ละเรื่องเป็นหมวดหมู่ขึ้น (คนเก่า ๆ มีงงเล็กน้อย เรื่องเก่าหายไปไหน? แต่ลองไล่ดูดี ๆ… fb.me/121PNC9cW