อันเก่ากลับบ้านไปแล้ว ใช้งานหนักเกิน ^^ (@ Samsung Shop) [pic]: 4sq.com/18njlvQ