ออกช้ากว่าเมื่อวาน แต่ถึงก่อนเร็วกว่า 15 นาที (97->mrt->รถตู้ -> มอไซต์ )#สถิติ #การเดินทาง (@ Playwork) 4sq.com/18hLdUJ