ออกจากออฟฟิศ 3 ทุ่ม กว่าจะถึง ฮา ๆ ดีที่พกหนังสือ ทำให้เวลาเหมือนไม่นานมาก แปลกใจ หน้าวัดน้อย เห็น 179 ยังวิ่งให้บ… 4sq.com/17QnwS8