อยู่ ๆ github ก็อัพเดตให้หรือยังไงไม่ทราบ เปลี่ยนทั้งสี และเปลี่ยนช่อง commit จากขวามาซ้ายมือให้ซะงั้น ^^ #githubfb.me/2pDdCWGyr