หาอาหารที่ไม่อร่อยนั้นไม่มี มาอีกแล้วว (@ ติ่ง ไท้ ฝู (Ting Tai Fu)) 4sq.com/16Yh9dk