หายมืนแล้วก็ต้องซักผ้า ทำความสะอาดห้อง บ่ายจะไปปากน้ำ ^^