หวังว่าจะกำจัดสาเหตุที่แท้จริงได้นะ ฝุ่นเอ้ยจงออกจากหนังสือและห้องของข้าด้วยเถิด ไม่ได้ขู่นะ เอาจริง… instagram.com/p/cmByxOGHEq/