หลังจากเล่น composer กับ yii ในเครื่องตัวเอง อยู่สักพัก วันนี้ได้ลองกับ product จริง ตื่นเต้นเล็กน้อย… fb.me/ZAEmO8Iq