สด ๆ ร้อน ๆ การเชื่อมฐานข้อมูลหลายตัวแบบไม่ต้อง config แยกแล้ว ง่ายดีนะครับ #yii #db #connection #string #multi fb.me/21Z2hmZ27