วันนี้เราเปลี่ยนชุดใหม่กัน! ปล.คนอื่น tag ไม่เจอ (@ Super Kick) [pic]: 4sq.com/1aR0zhL