ร่ม 1 คัน หนังสือ 1 เล่ม ปราศจากเพื่อนคู่กาย(notebook) [pic]: 4sq.com/13S52BH