มาลองร้านเปิดใหม่กัน (@ Mellow Yellow Bean w/ 2 others) [pic]: 4sq.com/14ijnqH