มาตามคำแนะนำ ส่วนตัว ก๋วยเตี๋ยวธรรมดา แต่เก็กฮวย และขนมอร่อย (@ ก๋วยเตี๋ยวเรือต่อชาม) 4sq.com/13uQWXS