ภาระสำหรับเช้านี้ ซักผ้าก่อน แล้วค่อยไปมหาลัยช่วงบ่าย