ฟังเขาติวให้กัน จำมาสรุปอีกที 5555 fb.me/1L4obPvUB