พึ่ง Make read เมล์จาก github ไป 46340 ฉบับ เยอะม๊าก มาก