พึ่งสังเกตุเห็นว่า เวลาใช้ facebook app บน android เวลา tag ชื่อคนอื่น มันไม่โผล่เวลาโพสต์จริงๆ แล้ว ตกลงมันจะทำให้ดีขึ้น หรือแย่ลงหว่า >,<