พึ่งจะได้มีเวลามา follow back ใน slideshare ^^ ขอโทษด้วยฮ๊าฟ นาน ๆ เข้าที ไม่มีปัญหา ก็จะไม่หา slide ฮา ๆ