พอไล่อ่านดูตั้งแต่ปีที่แล้วจนปัจจุบัน ตรงกันข้ามเลย ปัญหาเดิมๆ สอบตกนะครับ!