พนักงานแจ้งเตือนว่าบัตรสมาชิก SE-ED จะหมดอายุเดือนหน้า #SE-ED