ปกติจะถนัด Ctrl+Insert ใน SSH มาก พอเล่นๆ virsualbox แล้วติดๆ ขัดๆ (หาวิธียังไม่ได้) สุดท้ายต้องพึ่ง putty แทน ฮาๆ ใครมีวิธีบอกด้วย