บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน เราบอกว่าเรารักษากฎ แต่เราก็ไม่เคยรู้จักมันดีพอ และทำตามนั้นอย่างจริงจัง instagram.com/p/gc5prvmHFq/