บางครั้ง หรือบางสถานการณ์เราก็จำเป็นที่ต้องเช็คเงื่อนไขในการตรวจสอบบาง field เราสามารถทำได้ครับ ตามนี้… fb.me/2u9Y2eqx3