บรรลุเป้าหมาย 10 รอบสนาม โดยที่ 8 รอบวิ่งด้วยความเร็วค่อนข้างคงที่ รอบที่ 9 ลดสปีด รอบที่ 10 วิ่งเยาะๆ [pic]: 4sq.com/1cLToyu