นาน ๆ แวะมาอุดหนุน “ท่อน้ำเลี้ยงเก่า” ^^ (@ KFC (เคเอฟซี)) 4sq.com/1hULoLl