ทุกเครื่องคุยกันได้ แชร์กันทุกอุปกรณ์ เห็นว่ากันอย่างนั้น #ase