ทำไมอยู่ ๆ twitter ถามว่ายังใช้อีเมล์นี้อยู่หรือเปล่า สงสัยจะเคลียร์ข้อมูลเปล่า (เดา)