ทำงานร่วมกันควรจะป้องกันการอัพโหลดโฟลเดอร์เหล่านี้ขึ้น git ด้วยนะครับ /nbproject/ , /assets/ ,… fb.me/2NOtwbMBC